Wednesday, July 17, 2019

இதயத்தில் நீயும்,,,,

தொண்டையில் சிக்கிய,.,,
மீன் முள் மெல்ல மெல்ல,,,
வலி தருவதுபோல்,,,,.

இதயத்தில் நீயும்,,,,
மெல்ல மெல்ல வலியை,,
தருகிறாய்,......

கொதிக்கும் எண்ணைக்கு,,,,
பயந்து இறால் எரியும்,,,,
அடுப்புக்குள் விழுந்தது போல்,.
அமைந்துவிட்டது வாழ்க்கை,,

@
கவிப்புயல் இனியவன்

1 comment:

சிறப்பு இடுகை

இதயத்தில் நீயும்,,,,

தொண்டையில் சிக்கிய,.,, மீன் முள் மெல்ல மெல்ல,,, வலி தருவதுபோல்,,,,. இதயத்தில் நீயும்,,,, மெல்ல மெல்ல வலியை,, தருகிறாய்,...... கொத...