Wednesday, May 6, 2015

நிலா கையில் எட்டாது

நிலா
கையில் எட்டாது என்று ....
தெரிந்தும் காதல் செய்கிறோம் ....
நீயும் அப்படிதான் உயிரே ....!!!

சிறப்பு இடுகை

சிந்திக்க வைக்கும் ஹைக்கூக்கள்

செயற்கை சுவாசத்தில் வாழ் நாள்முழுவதும் வாழ்கிறது தொட்டி மீன் @@@ ஏழை கொடுத்த மனு வரிசைப்படுத்தியிருக்கிறது சவரக்கடை @@@ நன்னீர்...