Monday, April 13, 2015

அணு அணுவாய் காதல் கவிதை

அணு அணுவாய் காதல் கவிதை 

காதல் என்பது இருபால் ...
கவர்ச்சியல்ல - உயிரின் 
உன்னத உணர்வு ....!!!

@@@

காதல் இல்லாத இதயம் ...
துடித்தால் என்ன ...?
துடிக்காமல் விட்டால் என்ன ..?

@@@

திருமணமாகாமல் இறந்து 
விடலாம் ...
காதல் செய்யாமல் இறந்து 
விடாதீர்கள் .....!!!

@@@

எனக்கு 
காதலே பிடிக்காது 
என்பவர்கள் ...
காதலை பயத்தோடு 
பார்ப்பவர்கள் ....!!!

@@@

எந்த நேரமும் இன்பமாய் 
ஆசைப்பட்டால் 
எந்த நேரமும் காதல் செய் ...!!!

சிறப்பு இடுகை

காத்திருக்கிறேன்......!

உன் இதயத்தில்..... காதல் இருக்கிறது.... இதயத்தில் காதல்.... கதவுதான் இல்லை..... காத்திருக்கிறேன்......! நம் காதல்..... பட்டாம் பூச்ச...