Friday, March 3, 2017

சிறைப்பட்டு விட்டதே.........!!!

சிறைப்பட்ட சுவாசங்கள்
போட்டி எண் 14
---------------------------------------

சுதந்திரமாக சுவாசித்தோம்......
சுமையின்றி சுவாசித்தோம்.......
உன்னில் என்சுவாசமும்.......
என்னில் உன் சுவாசமும்........
சிறைப்பட்டு விட்டதே.........!!!

இதயத்தில் சிறைகைதியால்......
சுவாசங்கள் சிறைப்பட்டாலும்.......
வீட்டுக்காவலில் அடைபட்டிருக்கும்.....
இன்ப காதலர் நாம்........
சிறைப்பட்டால் இன்பப்படுவது......
காதலில் தான் உயிரே.............!!!

^^^
கவிப்புயல் இனியவன்

சிறப்பு இடுகை

முதல் காதல் அழிவதில்லை

இந்த ஜென்மத்தில் ..... அழிவே அழியாது .... முதல் காதல் பேசிய ..... வார்த்தைகளும் .... நினைவுகளும் .......!!! துவையல் இடித்த ..... உரல...