Sunday, August 28, 2016

சமாதியாக்குகிறது ......!!!

நீ .....
அமைதியாக இருந்து ...
எனக்கு சமாதி கட்டுகிறாய் ....
நான் .......
சமாதியாக இருந்தே ....
அமைதி குலைகிறேன்.....
உன் ....
நினைவுகளே என்னை .....
சமாதியாக்குகிறது ......!!!

+
கவிப்புயல் இனியவன் 

சிறப்பு இடுகை

காத்திருக்கிறேன்......!

உன் இதயத்தில்..... காதல் இருக்கிறது.... இதயத்தில் காதல்.... கதவுதான் இல்லை..... காத்திருக்கிறேன்......! நம் காதல்..... பட்டாம் பூச்ச...