Sunday, August 28, 2016

சமாதியாக்குகிறது ......!!!

நீ .....
அமைதியாக இருந்து ...
எனக்கு சமாதி கட்டுகிறாய் ....
நான் .......
சமாதியாக இருந்தே ....
அமைதி குலைகிறேன்.....
உன் ....
நினைவுகளே என்னை .....
சமாதியாக்குகிறது ......!!!

+
கவிப்புயல் இனியவன் 

சிறப்பு இடுகை

தேர்த் திருவிழா

தேர்த் திருவிழா ----------------- நினைத்து பார்க்கிறேன்.... கோயில் திருவிழாவை.... பத்து நாள் திருவிழாவில்.... படாத பாடு பட்டத்தை ...!...