Thursday, October 8, 2015

புரிந்து கொண்டேன்

புரியாமல் பார்த்தாய்
வியந்து கொண்டேன்

தெரிந்து பார்த்தாய்
புரிந்து கொண்டேன்

அன்பு கொண்டு பார்த்தாய்
காதல் கொண்டேன்

ஏக்கத்துடன் பார்க்கிறாய்
என்னை இழந்தேன்

வெறுப்புடன் பார்க்கிறாய்
விலகிக்கொண்டேன்

காதல் பார்வை ....
சாதாரணமானதா ...?

சிறப்பு இடுகை

முதல் காதல் அழிவதில்லை

இந்த ஜென்மத்தில் ..... அழிவே அழியாது .... முதல் காதல் பேசிய ..... வார்த்தைகளும் .... நினைவுகளும் .......!!! துவையல் இடித்த ..... உரல...