Thursday, October 8, 2015

புரிந்து கொண்டேன்

புரியாமல் பார்த்தாய்
வியந்து கொண்டேன்

தெரிந்து பார்த்தாய்
புரிந்து கொண்டேன்

அன்பு கொண்டு பார்த்தாய்
காதல் கொண்டேன்

ஏக்கத்துடன் பார்க்கிறாய்
என்னை இழந்தேன்

வெறுப்புடன் பார்க்கிறாய்
விலகிக்கொண்டேன்

காதல் பார்வை ....
சாதாரணமானதா ...?

சிறப்பு இடுகை

காத்திருக்கிறேன்......!

உன் இதயத்தில்..... காதல் இருக்கிறது.... இதயத்தில் காதல்.... கதவுதான் இல்லை..... காத்திருக்கிறேன்......! நம் காதல்..... பட்டாம் பூச்ச...