Thursday, July 31, 2014

பிரிந்து விடாதே

அதிகம் அன்பு வைக்காதே
பிரிந்து விடுவாய்
பிரிந்து விடாதே   
---அன்பு அதிகரிக்கும் ---

சிறப்பு இடுகை

சிந்திக்க வைக்கும் ஹைக்கூக்கள்

செயற்கை சுவாசத்தில் வாழ் நாள்முழுவதும் வாழ்கிறது தொட்டி மீன் @@@ ஏழை கொடுத்த மனு வரிசைப்படுத்தியிருக்கிறது சவரக்கடை @@@ நன்னீர்...