Monday, July 28, 2014

யாரால் கேட்கமுடியும் .?

உன் கண் சிரிக்கும் 
அழகை என்னை தவிர 
யாரால் பார்க்க முடியும் ..?
உன் மூச்சு காற்று 
பேசும் ஓசையை என்னை 
தவிர யாரால் கேட்கமுடியும் .?

சிறப்பு இடுகை

சிந்திக்க வைக்கும் ஹைக்கூக்கள்

செயற்கை சுவாசத்தில் வாழ் நாள்முழுவதும் வாழ்கிறது தொட்டி மீன் @@@ ஏழை கொடுத்த மனு வரிசைப்படுத்தியிருக்கிறது சவரக்கடை @@@ நன்னீர்...