Monday, July 28, 2014

காற்றோடு வந்து பார்க்கிறாய் ...!!!

பேச முடியாத சூழ் 
நிலையில் பாட்டோடு 
பேசுகிறாய் 
என்னை பார்க்க முடியாத 
சூழ் நிலையில் காற்றோடு 
வந்து பார்க்கிறாய் ...!!!

சிறப்பு இடுகை

சிந்திக்க வைக்கும் ஹைக்கூக்கள்

செயற்கை சுவாசத்தில் வாழ் நாள்முழுவதும் வாழ்கிறது தொட்டி மீன் @@@ ஏழை கொடுத்த மனு வரிசைப்படுத்தியிருக்கிறது சவரக்கடை @@@ நன்னீர்...