Wednesday, July 30, 2014

உன் பாதம் பட்ட மண்

நிலத்தை அகழ்ந்தெடுத்த
இரத்தின கற்களை விட
உன் பாதம் பட்ட மண்
அழகான இரத்தின கல் ...!!!

கடலில் மூழ்கி எடுக்கும்
முத்தை விட -உன்
இதயத்தில் மூழ்கி எடுத்த
முத்து அழகோ அழகு ...!!!

காதல் பட்டம் திட்டாத
இரத்தின கல் - கவிதையே
காதலை மினுங்க செய்கிறது ...!!!

சிறப்பு இடுகை

சிந்திக்க வைக்கும் ஹைக்கூக்கள்

செயற்கை சுவாசத்தில் வாழ் நாள்முழுவதும் வாழ்கிறது தொட்டி மீன் @@@ ஏழை கொடுத்த மனு வரிசைப்படுத்தியிருக்கிறது சவரக்கடை @@@ நன்னீர்...