Wednesday, July 30, 2014

உனக்காகவே பிறந்தேன்

எல்லோருடைய ...
பிறப்புக்கும் இறப்புக்கும்
ஒரு காரணம் இருக்கும் ...!!!

உனக்காகவே பிறந்தேன்
உன்னையே காதலித்தேன்
உன் நினைவோடு
இறக்கிறேன் ...!!!

நீ
எனக்கு கிடைக்க வில்லை
காதலும் கவிதையும்
அழகாக கிடைத்தது ...!!!

சிறப்பு இடுகை

சிந்திக்க வைக்கும் ஹைக்கூக்கள்

செயற்கை சுவாசத்தில் வாழ் நாள்முழுவதும் வாழ்கிறது தொட்டி மீன் @@@ ஏழை கொடுத்த மனு வரிசைப்படுத்தியிருக்கிறது சவரக்கடை @@@ நன்னீர்...