Tuesday, August 19, 2014

உன் இதய அறையில் ....!!!

என்னிடம்
இருந்த எல்லாவற்றையும்
எடுத்து சென்று விட்டாய்
உன் காதலை தவிர ....!!!

நீ என்னை விட்டு
பிரிந்த பின் அதே நினைவில்
வாழ்கிறேன் என்பதை
உனக்கு நான் எழுதும்
கவிதை வரிகள் காட்டும்
உயிரே ....!!!

நான்
உன்னை மறப்பதற்காக
என்னை மறைத்தேன்
உன் இதய அறையில் ....!!!

சிறப்பு இடுகை

காதல் தந்த காயம்....

நீ ................ காதலோடு பார்கிறாய்.... என்ன செய்வது எனக்கு...... உன்மேல் காதல் செய்ய.... கடந்த காதல் தந்த காயம்.... தடுக்கிறதே.......