Wednesday, August 27, 2014

வாசனை இல்லை ....!!!

காற்றைபோல் நம்
காதல் -உயிர் வாழ்கிறது
வாசனை இல்லை ....!!!


இரவிலும்
என் கண்ணுக்கு நீ
அழகு -ஆனால்
நீ காதல் இருட்டாக
இருந்தால் ....!!!


உன்னோடு
இணைந்து சென்றேன்
பின்னாளில் பிரிந்து
வாழ்கிறேன் ....!!!


கஸல் 722

சிறப்பு இடுகை

காத்திருக்கிறேன்......!

உன் இதயத்தில்..... காதல் இருக்கிறது.... இதயத்தில் காதல்.... கதவுதான் இல்லை..... காத்திருக்கிறேன்......! நம் காதல்..... பட்டாம் பூச்ச...