Wednesday, August 27, 2014

துன்பத்தில் முடிகிறது ....!!!

எனக்கு உனக்கும்
இடையே இப்போ
இருக்கும் உறவு
கவிதைதான் .....!!!

இன்பமாக வரிகள்
முடிவில் துன்பத்தில்
முடிகிறது ....!!!

எனக்கு
உன்னை கண்டவுடன்
கடந்த காலம் எல்லாம்
மறக்கிறது ....!!!

கஸல் 723

சிறப்பு இடுகை

சிந்திக்க வைக்கும் ஹைக்கூக்கள்

செயற்கை சுவாசத்தில் வாழ் நாள்முழுவதும் வாழ்கிறது தொட்டி மீன் @@@ ஏழை கொடுத்த மனு வரிசைப்படுத்தியிருக்கிறது சவரக்கடை @@@ நன்னீர்...