Monday, August 11, 2014

இன்றும் கல்லூரி காலத்துடன் ....!!!

எனக்கு இருந்த
முற்கோபத்தை
காணவில்லை ...
நானே அனுபவிக்கனும்
என்ற பேராசையை
காணவில்லை ....!!!

கற்று தந்தது கல்லூரி
காலம் -பெற்றுவிட்டேன்
வாழ்க்கை அனுபவம்
சிறப்பாக வாழ்கிறேன்
இன்றும்
கல்லூரி காலத்துடன் ....!!!


கே இனியவன்
கல்லூரி கவிதைகள் (05)

சிறப்பு இடுகை

தேர்த் திருவிழா

தேர்த் திருவிழா ----------------- நினைத்து பார்க்கிறேன்.... கோயில் திருவிழாவை.... பத்து நாள் திருவிழாவில்.... படாத பாடு பட்டத்தை ...!...