Monday, August 11, 2014

இன்றும் கல்லூரி காலத்துடன் ....!!!

எனக்கு இருந்த
முற்கோபத்தை
காணவில்லை ...
நானே அனுபவிக்கனும்
என்ற பேராசையை
காணவில்லை ....!!!

கற்று தந்தது கல்லூரி
காலம் -பெற்றுவிட்டேன்
வாழ்க்கை அனுபவம்
சிறப்பாக வாழ்கிறேன்
இன்றும்
கல்லூரி காலத்துடன் ....!!!


கே இனியவன்
கல்லூரி கவிதைகள் (05)

சிறப்பு இடுகை

சிந்திக்க வைக்கும் ஹைக்கூக்கள்

செயற்கை சுவாசத்தில் வாழ் நாள்முழுவதும் வாழ்கிறது தொட்டி மீன் @@@ ஏழை கொடுத்த மனு வரிசைப்படுத்தியிருக்கிறது சவரக்கடை @@@ நன்னீர்...