Saturday, July 12, 2014

நாம் போடும் முகமூடிகள் 07

நிஜ முகங்கள் முகமூடி
ஆகின்றன ...
முக மூடி முகங்கள்
நிஜமாய் நடிக்கின்றன
நடிப்பே காலத்தால்
நிஜமாகி விடுகின்றன ...!!!

மரண படுக்கையில்
இருக்கும் போது
நிஜமுகத்துக்காக முக
மூடி முகம் ஏங்குகிறது ...!!!கே இனியவன்
நாம் போடும் முகமூடிகள்
கவிதை எண் 07

சிறப்பு இடுகை

சிந்திக்க வைக்கும் ஹைக்கூக்கள்

செயற்கை சுவாசத்தில் வாழ் நாள்முழுவதும் வாழ்கிறது தொட்டி மீன் @@@ ஏழை கொடுத்த மனு வரிசைப்படுத்தியிருக்கிறது சவரக்கடை @@@ நன்னீர்...