Monday, July 14, 2014

எனக்கு அதிர்ச்சி .....!!!

காதல் காற்றாடி நாம்
காற்றாடி விழுகிறது
நூல் என் கையில்...!!!

உன் கண் உனக்கு
கவர்ச்சி எனக்கு
அதிர்ச்சி .....!!!

உன்னை
நான் காதலித்த போதே
மயானத்துக்கு சென்று
வருகிறேன் ....!!!


கஸல் 708

சிறப்பு இடுகை

சிந்திக்க வைக்கும் ஹைக்கூக்கள்

செயற்கை சுவாசத்தில் வாழ் நாள்முழுவதும் வாழ்கிறது தொட்டி மீன் @@@ ஏழை கொடுத்த மனு வரிசைப்படுத்தியிருக்கிறது சவரக்கடை @@@ நன்னீர்...