Monday, August 4, 2014

பூப்பூவா ய் பூக்கும் நட்பு

பூவாக மலர 
வாய்ப்பு இருக்கும் ...
போது உடனடியாக பூக்கும் 
ஒரே பூ -நட்பு ....!!!

புயலாக மனம் சிதறி 
இருக்கும் போது 
பூவாக மாற்றும் ஒரே 
பூ - நட்பு ....!!!


கே இனியவன்
பூப்பூவா ய் பூக்கும் நட்பு

சிறப்பு இடுகை

சிந்திக்க வைக்கும் ஹைக்கூக்கள்

செயற்கை சுவாசத்தில் வாழ் நாள்முழுவதும் வாழ்கிறது தொட்டி மீன் @@@ ஏழை கொடுத்த மனு வரிசைப்படுத்தியிருக்கிறது சவரக்கடை @@@ நன்னீர்...