Monday, August 4, 2014

ஏழு குணம் உன் காதலில் ....!!!

நீர் 
மேல் குமிழிபோல் 
நம் காதல் அழகானது 
ஏழு நிறங்கள் குமிழியில் 
ஏழு குணம் உன் காதலில் ....!!!

என் 
காதல் விளக்கில் 
வெளிச்சம் நான் 
புகை நீ ....!!!

என் 
மூச்சே காதல் ....
வா உயிரே பறந்து ....
திரிவோம் காதல் .....
காற்றாடியாக - நீ 
காற்றாடியின் நூல் 
நீ ஆட்டும் திசையெல்லாம் 
ஆடுகிறேன் ....!!!

கஸல் 715

சிறப்பு இடுகை

தேர்த் திருவிழா

தேர்த் திருவிழா ----------------- நினைத்து பார்க்கிறேன்.... கோயில் திருவிழாவை.... பத்து நாள் திருவிழாவில்.... படாத பாடு பட்டத்தை ...!...