Monday, August 4, 2014

ஏழு குணம் உன் காதலில் ....!!!

நீர் 
மேல் குமிழிபோல் 
நம் காதல் அழகானது 
ஏழு நிறங்கள் குமிழியில் 
ஏழு குணம் உன் காதலில் ....!!!

என் 
காதல் விளக்கில் 
வெளிச்சம் நான் 
புகை நீ ....!!!

என் 
மூச்சே காதல் ....
வா உயிரே பறந்து ....
திரிவோம் காதல் .....
காற்றாடியாக - நீ 
காற்றாடியின் நூல் 
நீ ஆட்டும் திசையெல்லாம் 
ஆடுகிறேன் ....!!!

கஸல் 715

சிறப்பு இடுகை

காத்திருக்கிறேன்......!

உன் இதயத்தில்..... காதல் இருக்கிறது.... இதயத்தில் காதல்.... கதவுதான் இல்லை..... காத்திருக்கிறேன்......! நம் காதல்..... பட்டாம் பூச்ச...