Tuesday, August 5, 2014

காதலாய் வாழ்ந்தேன்

அழைத்தேன் நின்றாய் பார்த்தேன் 
பார்த்தேன் என்னை மறந்தேன் 

மறந்தேன் உன்னிடம் விழுந்தேன் 
விழுந்தேன் உன்னோடு மகிழ்ந்தேன் 

மகிழ்ந்தேன் உயிராய் நினைத்தேன் 
நினைத்தேன் காற்றாய் சுவாசித்தேன் 

சுவாசித்தேன் உன்னையே நேசித்தேன் 
நேசித்தேன் காதலாய் வாழ்ந்தேன்

சிறப்பு இடுகை

சிந்திக்க வைக்கும் ஹைக்கூக்கள்

செயற்கை சுவாசத்தில் வாழ் நாள்முழுவதும் வாழ்கிறது தொட்டி மீன் @@@ ஏழை கொடுத்த மனு வரிசைப்படுத்தியிருக்கிறது சவரக்கடை @@@ நன்னீர்...