Thursday, August 7, 2014

ஒரு தலைப்பில் ஹைகூக்கள்

மென்மையாகவும் இருப்பேன் 
வன்மையாகவும் இருப்பேன் 
ரோஜா 

@@@@

காதல் இன்ப மலராக இருப்பேன் 
மலர் வளையமாகவும் இருப்பேன் 
ரோஜா 

@@@

மென்மையாக அழகாக இருப்பேன் 
மயங்காதே ஆபத்தையும் தருவேன் 
ரோஜா 

@@@

அகம் அழகாக இருக்கும் 
புறம் வலியாக இருக்கும் 
ரோஜா 

@@@

அழகாக இருக்கிறேன் 
விரைவாக இறக்கிறேன் 
ரோஜா 


கே இனியவன் 
ஹைகூக்கள்

சிறப்பு இடுகை

சிந்திக்க வைக்கும் ஹைக்கூக்கள்

செயற்கை சுவாசத்தில் வாழ் நாள்முழுவதும் வாழ்கிறது தொட்டி மீன் @@@ ஏழை கொடுத்த மனு வரிசைப்படுத்தியிருக்கிறது சவரக்கடை @@@ நன்னீர்...