Wednesday, August 6, 2014

திருமணத்தின் பின்

திருமணத்தின் பின்
காதலித்தபோது அழுதவை 
சிரிப்பை தரும் -சிரித்தவை 
அழுகையை தரும் .....!!!
*
*
கே இனியவன்
அணுக்கவிதை

சிறப்பு இடுகை

சிந்திக்க வைக்கும் ஹைக்கூக்கள்

செயற்கை சுவாசத்தில் வாழ் நாள்முழுவதும் வாழ்கிறது தொட்டி மீன் @@@ ஏழை கொடுத்த மனு வரிசைப்படுத்தியிருக்கிறது சவரக்கடை @@@ நன்னீர்...