Sunday, May 18, 2014

காதல் வலிக்குதடி

வலிக்கும்
இடம் தெரியவில்லை
வலியை தந்த முறையும்
தெரியவில்லை ....!!!
ஆனாலும் வலிக்கிறது ...
வெறுக்க வில்லை அதில்..
சுகமோசுகம் ...!!!
அவள் தந்த எதையும்
வெறுப்பதில்லை ..
மரணமானாலும் ...!!!
+
+
காதல் வலிக்குதடி

சிறப்பு இடுகை

சிந்திக்க வைக்கும் ஹைக்கூக்கள்

செயற்கை சுவாசத்தில் வாழ் நாள்முழுவதும் வாழ்கிறது தொட்டி மீன் @@@ ஏழை கொடுத்த மனு வரிசைப்படுத்தியிருக்கிறது சவரக்கடை @@@ நன்னீர்...