Monday, May 19, 2014

இதயம் மறுக்கிறது வேண்டாம் ...!!!

உன்
இதயம் இன்னும் ஏற்கும்
அளவுக்கு நீ இன்னும்
காதல் செய்யவில்லை
உன் கண் எனக்கு சொல்கிறது
உதட்டளவில் காதல்
சொல்கிறாய்
இதயம்
மறுக்கிறது வேண்டாம் ...!!!
-----
கே இனியவன்
காதல் வலி கவிதை

சிறப்பு இடுகை

சிந்திக்க வைக்கும் ஹைக்கூக்கள்

செயற்கை சுவாசத்தில் வாழ் நாள்முழுவதும் வாழ்கிறது தொட்டி மீன் @@@ ஏழை கொடுத்த மனு வரிசைப்படுத்தியிருக்கிறது சவரக்கடை @@@ நன்னீர்...