Monday, May 12, 2014

கே இனியவன் ஹைக்கூகள்

வீடு முழுவதும் குப்பை
தூசி கடதாசியால் அல்ல...
குடிகாரன் பேச்சால் ...!!!
+
+
கே இனியவன்
ஹைக்கூகள் 

சிறப்பு இடுகை

சிந்திக்க வைக்கும் ஹைக்கூக்கள்

செயற்கை சுவாசத்தில் வாழ் நாள்முழுவதும் வாழ்கிறது தொட்டி மீன் @@@ ஏழை கொடுத்த மனு வரிசைப்படுத்தியிருக்கிறது சவரக்கடை @@@ நன்னீர்...