Sunday, May 11, 2014

எனக்கு நீ எப்படி இருள் ..?

உனக்கு காதல் நிலா 
என்ற பெயர் சரிதான் 
இருந்தால் போல் 
அமாவாசை ஆகிறாய் ...!!!

இதயம் உள்ளவளுக்கு 
கவிதை புரியும் -நீ 
ரசிப்பதற்கு கவிதை 
பார்கிறாய் -என்னை 
ரசிப்பதற்கு இல்லை ...!!!

எல்லோர் வாழ்விலும் 
காதல் ஒரு வெளிச்சம் 
எனக்கு நீ எப்படி இருள் ..?


கஸல் 694

சிறப்பு இடுகை

காதல் தந்த காயம்....

நீ ................ காதலோடு பார்கிறாய்.... என்ன செய்வது எனக்கு...... உன்மேல் காதல் செய்ய.... கடந்த காதல் தந்த காயம்.... தடுக்கிறதே.......