Monday, July 27, 2015

தமிழ் விஞ்ஞான தந்தைக்கு என் ஹைகூக்கள்

தமிழ் விஞ்ஞான தந்தைக்கு என் ஹைகூக்கள் 
------------------------------------------------------------------------

விஞ்ஞான தந்தை 
மெய்ஞான தந்தை 
கலாம் 

--------

இளமையிலும் மாணவன் 
இறப்புவரை மாணவன் 
கலாம் 

--------

கிராமத்தில் பிறந்து 
கிரகத்தை ஆராய்ந்தவர் 
கலாம் 

---------

இளைஞனின் கனவு 
விஞ்ஞானத்தின் அறிவு 
கலாம் 

--------

அறிவியலின் அற்புதம் 
அரசியலின் தியாகம் 
கலாம்

சிறப்பு இடுகை

சிந்திக்க வைக்கும் ஹைக்கூக்கள்

செயற்கை சுவாசத்தில் வாழ் நாள்முழுவதும் வாழ்கிறது தொட்டி மீன் @@@ ஏழை கொடுத்த மனு வரிசைப்படுத்தியிருக்கிறது சவரக்கடை @@@ நன்னீர்...