Saturday, May 10, 2014

நீ தூரத்தில் வரும் ...!!!

நீ தூரத்தில் வரும்
போது என் இதயமும்
உன் இதயமும் வெளியில்
வந்து கட்டி தழுவுகின்றன
நாம் மட்டும் முகத்தை
பார்க்காமல் எதிரியாய்
செல்கிறோம் .....!!!

சிறப்பு இடுகை

சிந்திக்க வைக்கும் ஹைக்கூக்கள்

செயற்கை சுவாசத்தில் வாழ் நாள்முழுவதும் வாழ்கிறது தொட்டி மீன் @@@ ஏழை கொடுத்த மனு வரிசைப்படுத்தியிருக்கிறது சவரக்கடை @@@ நன்னீர்...