Wednesday, June 18, 2014

ஹைக்கூகள்

கவிஞனுக்கு அழகு
காதலுக்கு வாழ்வு
- காதல் கவிதை -

சிறப்பு இடுகை

சிந்திக்க வைக்கும் ஹைக்கூக்கள்

செயற்கை சுவாசத்தில் வாழ் நாள்முழுவதும் வாழ்கிறது தொட்டி மீன் @@@ ஏழை கொடுத்த மனு வரிசைப்படுத்தியிருக்கிறது சவரக்கடை @@@ நன்னீர்...