Sunday, June 8, 2014

மறக்குதில்லை இதயம் ...!!!

வாழ்க்கையில் பெண்
என்று நினைக்கும்
போதெல்லாம் -முதல்
வருவது முதல் காதலி
எத்தனை சமாதானம்
சொன்னாலும்
மறக்குதில்லை இதயம் ...!!!

சிறப்பு இடுகை

காத்திருக்கிறேன்......!

உன் இதயத்தில்..... காதல் இருக்கிறது.... இதயத்தில் காதல்.... கதவுதான் இல்லை..... காத்திருக்கிறேன்......! நம் காதல்..... பட்டாம் பூச்ச...