Monday, June 23, 2014

கண்ணீரில் இருப்பிடம் ....???

உன்னை காதலித்த போது 
ஓரக்கண்ணில் கண்ணீர் 
ஆனந்தத்தில் ...!!!

இப்போதும் கண்ணீர் 
இதயத்தை நனைக்கும் 
அளவுக்கு வலி தந்தாய் 
காதல் கண்ணீரில் 
இருப்பிடம் ....???

சிறப்பு இடுகை

சிந்திக்க வைக்கும் ஹைக்கூக்கள்

செயற்கை சுவாசத்தில் வாழ் நாள்முழுவதும் வாழ்கிறது தொட்டி மீன் @@@ ஏழை கொடுத்த மனு வரிசைப்படுத்தியிருக்கிறது சவரக்கடை @@@ நன்னீர்...