Wednesday, June 18, 2014

எல்லாம் காதல் மயம் - ஹைக்கூகள்

 ஹைக்கூகள்
 ******************
வீட்டில் மின்வெட்டு
வீட்டில் பிரகாசம்
- அவள் கண்கள் -

சிறப்பு இடுகை

சிந்திக்க வைக்கும் ஹைக்கூக்கள்

செயற்கை சுவாசத்தில் வாழ் நாள்முழுவதும் வாழ்கிறது தொட்டி மீன் @@@ ஏழை கொடுத்த மனு வரிசைப்படுத்தியிருக்கிறது சவரக்கடை @@@ நன்னீர்...