Wednesday, June 18, 2014

காதல் ஹைக்கூகள்

நினைத்தே துடித்தது
 நினைத்து கலங்குகிறது
 - வலியுடன் இதயம் -

சிறப்பு இடுகை

சிந்திக்க வைக்கும் ஹைக்கூக்கள்

செயற்கை சுவாசத்தில் வாழ் நாள்முழுவதும் வாழ்கிறது தொட்டி மீன் @@@ ஏழை கொடுத்த மனு வரிசைப்படுத்தியிருக்கிறது சவரக்கடை @@@ நன்னீர்...