Wednesday, June 25, 2014

கண்ணையும் இழந்துவிட்டேன் ...!!!

நெருஞ்சி முள்
குற்றும் போது
தெரியாது -உன்னை போல்
இருந்துகொண்டே ..
வலிக்கும் ....!!!

**************
உன்னை பார்த்த ..
நாள் முதல்
காதலை மட்டுமல்ல
கண்ணையும்
இழந்துவிட்டேன் ...!!!

சிறப்பு இடுகை

காதல் தந்த காயம்....

நீ ................ காதலோடு பார்கிறாய்.... என்ன செய்வது எனக்கு...... உன்மேல் காதல் செய்ய.... கடந்த காதல் தந்த காயம்.... தடுக்கிறதே.......