Sunday, June 8, 2014

கவிதையால் அழுகிறேன் ...!!!

என்னிடம் இருந்த உன்
இதயத்தை நீ பறித்து
சென்றதால் -வேறு
வழியில்லாமல்
கவிதையால் அழுகிறேன் ...!!!

சிறப்பு இடுகை

சிந்திக்க வைக்கும் ஹைக்கூக்கள்

செயற்கை சுவாசத்தில் வாழ் நாள்முழுவதும் வாழ்கிறது தொட்டி மீன் @@@ ஏழை கொடுத்த மனு வரிசைப்படுத்தியிருக்கிறது சவரக்கடை @@@ நன்னீர்...