Thursday, August 13, 2015

அரசியல் தீர்வு வரப்போகிறதாம்......!!!

மீன்கள்
வானத்தில் நீந்துகின்றன ...!!!
நிலத்தில்
முழுநிலா உதிக்கிறது ...!!!
சிட்டுக்குருவிகள்
முகிலில் கூடுகட்டுகின்றன ....!!!
சாரைப்பாம்பு படமெடுக்கிறது ...!!!
காகம் வெள்ளையாகிறது ....!!!
கொக்கு கறுப்பாகிறது ...!!!
ஏன் இந்தமாற்றம் என்று
கேட்கிறேர்களா ?
இலங்கையில் அரசியல்
தீர்வு வரப்போகிறதாம்......!!!

சிறப்பு இடுகை

காத்திருக்கிறேன்......!

உன் இதயத்தில்..... காதல் இருக்கிறது.... இதயத்தில் காதல்.... கதவுதான் இல்லை..... காத்திருக்கிறேன்......! நம் காதல்..... பட்டாம் பூச்ச...