Thursday, August 13, 2015

அரசியல் தீர்வு வரப்போகிறதாம்......!!!

மீன்கள்
வானத்தில் நீந்துகின்றன ...!!!
நிலத்தில்
முழுநிலா உதிக்கிறது ...!!!
சிட்டுக்குருவிகள்
முகிலில் கூடுகட்டுகின்றன ....!!!
சாரைப்பாம்பு படமெடுக்கிறது ...!!!
காகம் வெள்ளையாகிறது ....!!!
கொக்கு கறுப்பாகிறது ...!!!
ஏன் இந்தமாற்றம் என்று
கேட்கிறேர்களா ?
இலங்கையில் அரசியல்
தீர்வு வரப்போகிறதாம்......!!!

சிறப்பு இடுகை

முதல் காதல் அழிவதில்லை

இந்த ஜென்மத்தில் ..... அழிவே அழியாது .... முதல் காதல் பேசிய ..... வார்த்தைகளும் .... நினைவுகளும் .......!!! துவையல் இடித்த ..... உரல...