Thursday, August 13, 2015

கவலைக்காக

கவலையை மறக்கிறேன்...
மதுக்கடையில் கணவன்..
மனைவி கவலையுடன்.....!!!

சிறப்பு இடுகை

காதல் தந்த காயம்....

நீ ................ காதலோடு பார்கிறாய்.... என்ன செய்வது எனக்கு...... உன்மேல் காதல் செய்ய.... கடந்த காதல் தந்த காயம்.... தடுக்கிறதே.......