Thursday, August 13, 2015

அஞ்சுவவதில்லை.....!!!

கடற்கரையில் ...
காலடிஓசைக்கு....
ஓடி ஒழியும் நண்டுகள் ....
அலைகளின் சீற்றத்திற்கு ...
அஞ்சுவவதில்லை.....!!!

சிறப்பு இடுகை

முதல் காதல் அழிவதில்லை

இந்த ஜென்மத்தில் ..... அழிவே அழியாது .... முதல் காதல் பேசிய ..... வார்த்தைகளும் .... நினைவுகளும் .......!!! துவையல் இடித்த ..... உரல...