Saturday, November 19, 2016

முடிவுகள் இனிமையானவை..!

முயற்சியின் பாதைகள் கடினமானவை‍‍‍..ஆனால்
முடிவுகள் இனிமையானவை..!

பாலுக்கு வெளியே வெண்ணை இல்லை..
உனக்கு வெளியே கடவுள் இல்லை..

முடிந்தால் முயற்சி செய் ...
முடியாது விட்டால் பயிற்சி செய்..!

உழவு தனியே உணவுமட்டுமல்ல‌ உணர்வும் தான்
உழவு = உணவு + உணர்வு

சிறப்பு இடுகை

பணம்

பிறந்தவுடன் பாதள அறைக்குள் சிறை பணம் @@@ ஹைகூக்கள் கவிப்புயல் இனியவன்