Wednesday, September 3, 2014

அழகியே எதற்கடி ...?

என்னவளே ...
வெண் நிலாவின்  முக ..
அழகியே  எதற்கடி ...?
முகமஞ்சல் பூசுகிறாய்...?
அழகை எப்படி மீண்டும் 
அழகு படுத்துவது ....?

காற்றுக்கே அழகு ...
உன் கொழுசு ஓசையை 
கேட்கவைத்ததே ...
நிலவுக்கே அழகு உன் 
திருமேனியில் பட்டு 
தெறிப்பது தான் .......!!!
+
+
அவளின் 
ஒவ்வொரு செயலும் 
கவிதை (02)

சிறப்பு இடுகை

சிந்திக்க வைக்கும் ஹைக்கூக்கள்

செயற்கை சுவாசத்தில் வாழ் நாள்முழுவதும் வாழ்கிறது தொட்டி மீன் @@@ ஏழை கொடுத்த மனு வரிசைப்படுத்தியிருக்கிறது சவரக்கடை @@@ நன்னீர்...