Tuesday, December 8, 2015

ஒரு சொல் கவிதைகள்

ஒரு சொல் கவிதைகள்

நீ 
நான் 
காதல் 

@ 

தீ 
சுடும் 
சொல் 

@ 

வா 
போ 
பிரிவு 

@ 

இருந்தாய் 
சென்றாய் 
வலி 

@ 

நினைவு 
கனவு 
தோல்வி

சிறப்பு இடுகை

காத்திருக்கிறேன்......!

உன் இதயத்தில்..... காதல் இருக்கிறது.... இதயத்தில் காதல்.... கதவுதான் இல்லை..... காத்திருக்கிறேன்......! நம் காதல்..... பட்டாம் பூச்ச...