Wednesday, February 10, 2016

காதல் வாழ்க்கை

காதல் வாழ்க்கை
*******************
தினம்
தோறும் தனியே
உணவு அருந்தியதில்லை
தனியே உறங்கியதில்லை
தனியே வெளியே
செல்லவில்லை
இதல்லாம் நடக்கிறது
என் கற்பனையில் .........!

சிறப்பு இடுகை

சிந்திக்க வைக்கும் ஹைக்கூக்கள்

செயற்கை சுவாசத்தில் வாழ் நாள்முழுவதும் வாழ்கிறது தொட்டி மீன் @@@ ஏழை கொடுத்த மனு வரிசைப்படுத்தியிருக்கிறது சவரக்கடை @@@ நன்னீர்...