Tuesday, February 9, 2016

காதலால் செய்யுங்கள் ...!!!

அன்பு - காதலின் - பிறப்பு
ஆசை -  காதலின் - வெளிப்பாடு
இன்பம் - காதலின் - பெறுபேறு
ஈர்ப்பு - காதலின் - மூலதனம்
உயிர்- காதலின் - இறுதி
ஊடல் - காதலின் - நாடகம்
எண்ணம் - காதலின் - கனவு
ஏளனம் - காதலின் - எதிரி
ஒற்றுமை - காதலின் - நேர்மை
ஓர்மம் - காதலின் - உறுதி
காதலின் - திருமணம் - ஒளடதம்
ஃ காதலை காதலால் செய்யுங்கள் ...!!!

சிறப்பு இடுகை

காத்திருக்கிறேன்......!

உன் இதயத்தில்..... காதல் இருக்கிறது.... இதயத்தில் காதல்.... கதவுதான் இல்லை..... காத்திருக்கிறேன்......! நம் காதல்..... பட்டாம் பூச்ச...