Tuesday, December 8, 2015

ஒரு வரி கவிதை 03

ஒரு வரி கவிதை 03

சிரித்தாள் 
சிதறியது 
இதயம் 

@ 

வலிக்கிறது 
எழுதுகிறேன் 
கவிதை 

@ 

கண்டேன் 
தொடர்ந்தேன் 
இணைந்தேன் 

@ 

பிரிந்தாள் 
இணைந்தாள் 
துடிக்கிறேன் 

@ 

நாணயம் 
இருபக்கம் 
காதல்

சிறப்பு இடுகை

சிந்திக்க வைக்கும் ஹைக்கூக்கள்

செயற்கை சுவாசத்தில் வாழ் நாள்முழுவதும் வாழ்கிறது தொட்டி மீன் @@@ ஏழை கொடுத்த மனு வரிசைப்படுத்தியிருக்கிறது சவரக்கடை @@@ நன்னீர்...