Tuesday, December 8, 2015

ஒரு வரி கவிதை 04

ஒரு வரி கவிதை 04

முகம் தெரியாது 
அகம் மகிழும் 
முகநூல் 

@ 

முகம் பார்க்கும் 
முகம் பேசும் 
ஸ்கைப் 

@ 

கடுகுசிறிது 
காரம் பெரிது 
டியிற்றல் 

@ 

மனிதன் 
உணர்ச்சியில்லை 
ரோபோ 

@ 

நவீனகளஞ்சியம் 
நவீன பொக்கிஷம் 
கணணி

சிறப்பு இடுகை

சிந்திக்க வைக்கும் ஹைக்கூக்கள்

செயற்கை சுவாசத்தில் வாழ் நாள்முழுவதும் வாழ்கிறது தொட்டி மீன் @@@ ஏழை கொடுத்த மனு வரிசைப்படுத்தியிருக்கிறது சவரக்கடை @@@ நன்னீர்...