இந்த வலைப்பதிவில் தேடு

வியாழன், 11 ஏப்ரல், 2024

காதல் கவிதை ஒன்று

 நீ….

காதலை….
மறுத்த அந்த நொடியே…..
இதயம் கல்லறைக்கு…
சென்றுவிட்டது…..!

மூச்சு மட்டும்…….
பேச்சுக்காக இயங்குகிறது…..
தோற்றுப்போனாலும்…..
தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன்…..
உன் அழைப்புக்காய்…..!

எனக்காக ஒருமுறை….
வந்துவிட்டு போ……
இல்லை வந்து என்னை…..
கொண்றுவிட்டு போ….