இந்த வலைப்பதிவில் தேடு

செவ்வாய், 23 பிப்ரவரி, 2021

குடும்ப ஒற்றுமையில் மாமியார் மருமகள்

குடும்ப ஒற்றுமையில்
மாமியார் மருமகள்
::::::::::::::::::

வண்டியின் சக்கரங்கள்..
மாமியாரும் மருமகளும்.... /

பொறுமையும்  ஏற்றலும்...
வண்டியின் அச்சாகும்.... /

முதுமை இளமையின்...
பாசப்பிணைப்பு உறவாகும்.... /

பிறந்தவீடு புகுந்தவீடு....
எண்ணம் வேண்டாம்... /

மருமகள்
விட்டுக்கொடுக்கணும்....
மாமியார்
தட்டிக்கொடுக்கணும்.... /

முதுமையில் பெற்ற...
குழந்தை  மருமகள்.../

இளமையில் கிடைத்த...
தாயே மாமியார்.... /

முதலாளி எண்ணங்கள்...
விலக்குதல் நன்று... /

இல்லம் என்னும்...
ஆலயம் மிளிரும்... /

உறவும் அயலும்..
போற்றி வாழ்த்தும்... /
@
கவிப்புயல் இனியவன்
(யாழ்ப்பாணம்)