இந்த வலைப்பதிவில் தேடு

சனி, 24 அக்டோபர், 2020

உனக்கு வலி

உனக்கு வலி தலை.... 

எனக்கு வலி இதயம்... 

எப்படி சமனாகும்..... !


அருகில் இருந்து.... 

உன்னை பார்ப்பதை... 

காட்டிலும்  தூர இருந்து.... 

உன்னை நினைக்க.... 

அழகாய் இருக்கிறாய்.... !


வாழ்க்கை

ஒரு கடிகாரம்....

இரண்டு முள்ளும்... 

தேவை...... !!!


@

கவிப்புயல் இனியவன் 

கஸல் கவிதை 

24.10.2020


நான் பருந்து

நான் பருந்து.... 

காதல் கூட்டை.... 

மரத்தில் கட்டமாட்டேன்...

மலையில்தான் காட்டுவேன்.... !!!


ஓயாமல் பேசாதே.... 

என்றேன் கேட்டாயா....

ஓய்ந்து போனதே.... 

நம் காதல்..... !!!

 

வாழ்க்கை ஒரு.... 

வட்டம் என்றாய்.... 

தவறு...... 

வாழ்க்கை... 

ஒரு முக்கோணம்... !!!


@

கவிப்புயல் இனியவன் 

24.10.2020

04.05 pm


வெள்ளி, 2 அக்டோபர், 2020

காந்தக் கண்

காந்தத்திற்கு.... 

இரும்பு தேவை... 

இதயத்தை ஏன்..... 

ஈர்தாய்.....? 


கண்ணில் 

காந்தத்தையும் 

இதயத்தில் இரும்பையும்... 

வைத்துவிட்டான்... 

இறைவன் உனக்கு.... !!!

@

கவிப்புயல் இனியவன்