இந்த வலைப்பதிவில் தேடு

செவ்வாய், 12 ஜனவரி, 2021

அகத்திய பெருமானின் சிறப்புப் பெயர்கள்

↕️அகத்திய பெருமானின் சிறப்புப் பெயர்களும் அதற்கான காரணங்களும் ↕️
.....

தமிழ் முனிவர் (தமிழ் இலக்கணம் அருளியதால்)

மாதவ முனிவர் (அதிக தவம் செய்ததால்)

மாமுனி (பெரிய முனிவர் என்ற பொருளில்)

குருமுனி (முனிவர்களுக்கெல்லாம் குருவானவர்)

திருமுனி (உயர்வுக்குரியவர்)

முதல் சித்தர் (18 சித்தர்களில் முதன்மையானவர்)

பொதியில் முனிவன் (பொதிகை மலையில் வாழ்ந்தவர்)

அமரமுனிவர் (இன்றுவரை பேசப்படும் முனிவர் என்ற பொருளில்)

பொதியவரை முனிவன் (பொதிகைமலை)

குடமுனி (குடத்தில் பிறந்தவர்)

நன்றி : தொகுப்பாளர்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக